PRETRAŽUJTE PO KATEGORIJAMA
Naše trgovine
Club 5*
0
0,00 KM
Losd fsdf sd
Vaša košarica je trenutno prazna.

Na osnovu Zakona o igrama na sreću (Službeni glasnik RS broj 22/19 , 131/20), te na osnovu Rješenja ministarstva broj : 06/4-463-0691-2/24 od 22.03.2024. godine društvo DORMEO HOME d.o.o. Sarajevo, Trg solidarnosti bb, 71 000 Sarajevo, ID broj 4200667760007, SDORMEO HOME d.o.o. Sarajevo-Podružnica Banja Luka, Aleja Svetog Save 69, JIB 4200667760040 donosi:

1. OSNOVNE INFORMACIJE O PRIREĐIVAČU NAGRADNE IGRE

Priređivač nagradne igre (u daljem tekstu: Organizator) je DORMEO HOME d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Trg solidarnosti bb, JIB 4200667760007, STUDIO-MODERNA d.o.o. Sarajevo-Podružnica Banja Luka, Aleja Svetog Save 69, JIB 4200667760040.

2. NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je “Sanjaj velike snove”

3. TRAJANJE I SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traje u period 09.04.2024. – 20.05.2024. godine, a priređuje se u svrhu promocije vlastitih proizvoda i usluga. Svrha priređivanja nagradne igre je promocija branda Mlily® s fokusom na Manchester United liniju proizvoda za spavanje.

Nagradna igra organizuje se na teritoriji Republike Srpske.

Organizator će obezbijediti sve preduslove tokom trajanja ove nagradne igre, kojima će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti obavezno izvlačenje dobitnika svih nagrada i podjelu cjelokupnog nagradnog fonda.

Organizator će nagradnu igru provesti pod uslovima, koji su u skladu i sa drugim zakonskim i podzakonskim propisima i opštim moralnim načelima.

Za vrijeme trajanja nagradne igre, pravila su dostupna i na web stranici www.dormeo.ba.

4. USLOVI UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe, državljani BiH, koji u vremenskom razdoblju od 09.04.2024. do 20.05.2024. godine na bilo kojem prodajnom mjestu Priređivača u Republici Srpskoj izvrše kupovinu bilo kojeg proizvoda branda Dormeo®, Mlily® ili Essence sleep.

Nagradna igra vezana je uz kupovinu proizvoda.

Prodajna mjesta Organizatora su Dormeo Home, Dormeo i Top Shop trgovine, prodaja putem Internet trgovine www.dormeo.ba te prodaja putem telefona.

Zaposlenici Organizatora i članovi njihove uže obitelji ne mogu učestvovati u nagradnoj igri niti biti dobitnici nagrada.

Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici prihvataju ova Pravila nagradne igre.

5. NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADA

Svi učesnici koji tokom trajanja nagradne igre ostvare kupovinu i ostave svoje podatke, bit će uključeni u bazu podataka iz koje će nasumičnim odabirom pod nadzorom tročlane komisije za izvlačenje biti izvučen slučajni dobitnik. Izvlačenje će biti održano u službenom sjedištu Organizatora DORMEO HOME d.o.o., na adresi Trg solidarnosti bb, 71 000 Sarajevo.

Komisija će provjeriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom dobitniku koji ima pravo na nagradu.

Imena dobitnika sedmičnih nagrada i ime dobitnika glavne nagrade objavit će se na web stranici www.dormeo.ba.

Nakon obavještavanja dobitnika o dobijenoj nagradi, svaki dobitnik je obavezan kao dokaz o kupovini Dormeo®, Mlily® ili Essece sleep proizvoda u roku od 15 dana na e-mail adresu selma.durak@studio-moderna.com ili naira.karalic@studio-modrena.com poslati kopiju valjanog računa kojim je izvršio kupovinu u razdoblju od 09.04.2024. do 20.05.2024. godine na prodajnim mjestima Priređivača, kako bi se dokazala valjanost računa.

6. FOND NAGRADA

1)Nagradni fond

Ukupan nagradni fond za Republika Srpska je 9.197,40 KM

Nagradni fond čine: Glavna nagrada i 6x sedmične nagrade

 

 

količina 

Cijena s PDV-om 

Total BAM 

Glavnanagrada 

Poklon voucher za putovanje u Manchester, Engleska za 2 osobe 

1 

5.000,00 KM 

5.000,00 KM 

Sedmičnenagrade 

6 sedmica 

 

110082849 MU MOLDED CLASSIC PILLOW II 60x40x12cm- JASTUK 

 9.4. - 14.4. 2024. 

5 

99,90 KM 

499,50 KM 

110083053 DORMEO ALOE VERA DUVET LIGHT V4 140X200 - JORGAN 

 15.4. - 21.4. 2024. 

5 

109,90 KM 

549,50 KM 

110082851 MU TRAVEL PILLOW II 34x29x10cm – JASTUK ZA PUTOVANJE 

 22.4. - 28.4.2024. 

5 

69,90 KM 

349,50 KM 

110079166 DORMEO ESSENTIALS BEDDING SET GREY 140X200 - POSTELJINA 

 29.4. - 5.5.2024. 

5 

99,90 KM 

499,50 KM 

110082858 MLILY MATTRESS SUPREME II 200x90x27cm- MADRAC 

 6.5. - 12.5.2024. 

1 

1.299,90 KM 

1.299,90 KM 

110045341 DORMEO ADAPTIVEGO P&D&B SET MINT 140X200 – SET JORGAN I JASTUK 

 13.5. - 20.5.2024. 

5 

199,90 KM 

999,50 KM 

TOTAL 

 

27 

 

9.197,40 KM 

Izvlačenje dobitnika

Dobitnik glavne nagrade ''POKLON VOUCHER u vrijednosti 5.000 KM za putovanje u Manchester, Engleska za 2 osobe’’ će biti izvučen 27.5.2024.

Sedmično izvlačenje nagrada:

  • MU MOLDED CLASSIC PILLOW 60x40x12cm – JASTUK; 1. Sedmica (9.4. - 14.4.2024.); Izvlačenje 17.4.2024.
  • DORMEO ALOE VERA DUVET LIGHT 140X200 – JORGAN; 2. Sedmica (15.4. - 21.4.2024.); Izvlačenje 24.4.2024.
  • MU TRAVEL PILLOW 34x29x10cm – JASTUK ZA PUTOVANJE; 3.Sedmica (22.4. - 28.4.2024.); Izvlačenje 3.5.2024.
  • DORMEO ESSENTIALS BEDDING SET GREY 140X200 – POSTELJINA; 4. Sedmica (29.4. - 5.5.2024.); Izvlačenje 8.5.2024.
  • MLILY MATTRESS SUPREME II 200x90x27cm MADRAC; 5. Sedmica (6.5. - 12.5.2024.); Izvlačenje 15.5.2024.
  • DORMEO ADAPTIVEGO P&D&B SET MINT 140X200 SET JORGAN I JASTUK; 6. Sedmica (13.5. - 20.5.2024.); Izvlačenje 23.5.2024.

Nagradni fond se ne može zamijeniti za novac. Dobitnici sedmičnih nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili nagradu čija vrijednost prelazi iznos naveden u ovom članu Pravila. Dobitnik Glavne nagrade ''Poklon voucher u vrijednosti od 5.000 KM za putovanje u Manchester, Engleska za 2 osobe'', isto može zamijeniti za putovanje na neku drugu lokaciju, ali u istoj vrijednosti. Detalje oko putovanja dogovara sa turističkom agencijom. Dobitnik glavne nagrade ''Poklon voucher u vrijednosti od 5.000 KM za putovanje u Manchester, Engleska za 2 osobe'' snosi troškove izdavanja vize.

Sve nagrade koje će biti podijeljene tokom trajanja nagradne igre navedene su u tački 1) ovog poglavlja

Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni pisanim ili telefonskim putem u roku od 8 dana od izvlačenja, pri čemu će dobiti detaljnije informacije o preuzimanju nagrade.

Organizator nagrade dobitnicima šalje poštom nakon što dobitnici putem e-maila ili telefona potvrde svoje podatke i poštansku adresu za slanje nagrade. Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradne igre prema dobitniku.

Ukoliko nagrade iz tačke 1) ovog člana nisu podignute u roku od 15 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu ostaviti naknadni rok od 8 dana za podizanje nagrade.

Rezultati nagradne igre i imena dobitnika nagrada biće objavljeni i na web stranici www.dormeo.ba.

7. MJESTO I ROK ZA PODIZANJE NAGRADA

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata. Dobitnik nagradu može preuzeti u dogovoru sa Organizatorom nagradne igre, najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja nagrada. Dobitnici će svoje nagrade preuzeti direktno od Organizatora nagradne igre.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je obavezan potpisati izjavu o preuzimanju nagrade. Potpisivanjem izjave ili pak istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.

Ako dobitnik u roku od 30 dana od dana prijema obavijesti o osvojenoj nagradi, ne preuzme osvojenu nagradu, gubi pravo na nagradu, a Organizator će postupiti u skladu sa članom 11. Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivanja nagradnih igara.

Organizator je odgovoran za pravovremeno i tačno informisanje učesnika u nagradnoj igri o njegovim pravima i obavezama kod preuzimanja nagrada.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornosti za bilo kakvu štetu koja bi eventualno nastala kao posljedica nakon preuzimanja ili korištenjem proizvoda iz nagradnog fonda.

Prema Članu 103. Zakona o igrama na sreću RS porez se plaća na dio dobitka koji prelazi vrijednost od 1.000,00 KM, a poreska stopa je 10%. Prilikom preuzimanja nagrada, u slučaju da vrijednost nagrade podliježe obavezi plaćanja poreza, Dobitnik je dužan dostaviti Priređivaču potvrdu o plaćenom porezu što je preduslov za dobivanje nagrada,osim ako Organizator preuzme obavezu.

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade i dažbine u vezi sa nagradom u skladu sa Zakon o igrama na sreću, poglavlje 12 (''Sl glasnik RS, br.22/2019 i 131/2020 ) i Pravilniku o načinu evidentiranja i prijavljivanja dobiti.

8. OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE I IMENA DOBITNIKA NAGRADA

Pravila nagradne igre biti će objavljena u dnevnim novinama ''Nezavisne novine'', odmah po dobivanju saglasnosti od strane Republičke uprave za igre na sreću RS.

9. USLOVI POD KOJIM SE NAGRADNA IGRA MOŽE IZMJENITI, PREKINUTI ILI OTKAZATI

Pravila nagradne igre ne mogu se mijenjati nakon što je nagradna igra počela, osim ukoliko za to postoje opravdani razlozi ili zbog nastupanja okolnosti više sile.

U slučaju prekida ili otkazivanja nagradne igre usljed nastupanja vanrednih okolnosti, organizator će o navedenom obavijestiti Republičku upravu za igre na sreću.

Republička uprava za igre na sreću daje saglasnost na izmjenu pravila igre, prekid i otkazivanje nagradne igre, ukoliko su razlozi zbog kojih se traži dokazani od strane Organizatora ili opštepoznati, a Organizator će učesnike o navedenom obavijestiti na isti način na koji su objavljena ranije odobrena pravila nagradne igre.

10. KORIŠTENJE LIČNIH PODATAKA

Učešćem u nagradnoj igri, učesnici potvrđuju prihvatanje ovih Pravila i daju saglasnost Organizatoru da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja ove nagradne igre i na način kako je to opisano u ovim Pravilima. Učesnik ima mogućnost da prilikom prijave na nagradnu igru, potvrdi, da se slaže da Organizatoru nagradne igre ili njemu ovlaštenim osobama, odnosno saradnicima, dozvoli korištenje svojih ličnih podataka (kontaktni podaci na Facebooku, elektronska adresa i/ili broj telefona), u svrhu obavještavanja o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama i drugim promotivnim aktivnostima Organizatora u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, sa mogućnošću povlačenja date saglasti u svako vrijeme.

Organizator je odgovoran za obradu podataka u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka, i poduzeti će sve potrebne mjere da bi se osiguralo sigurno korištenje i obrada ličnih podataka učesnika u nagradnoj igri i u skladu sa važećim propisima, a učesnici imaju pravo da budu informisani o činjenici da se podaci prikupljaju i da budu budu upoznati sa podacima.

Učesnik u nagradnoj igri je odgovoran za davanje tačnih podataka Organizatoru, u cilju provođenja ove nagradne igre.

Učesnici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju saglasnost da, ako postanu dobitnici nagrada, organizator može proslijediti njihove lične podatke trećim licima (odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri, u računovodstvene svrhe radi eventualnog plaćanja poreza na dohodak), isključivo u svrhu provođenja ove nagradne igre.

Svojim učešćem u nagradnoj igri učesnici su saglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove lične podatke (ime i prezime) Organizator može objaviti i iskoristiti bez naknade u štampanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Učesnici nagradne igre svojim učešćem pristaju na prikupljanje, upotrebu i objavu njihovih ličnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promotivne svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

Organizator će lične podatke učesnika čuvati onoliko vremena koliko je to potrebno za potpunu realizaciju ove nagradne igre.

Učesnik može u bilo kojem trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka dopisom na adresu Organizatora, i prihvaća da takvo povlačenje saglasnosti uzrokuje nemogućnost daljnjeg učešća u nagradnoj igri.

11. NADLEŽNOST SUDA

Sve žalbe, prigovore i reklamacije rješava Organizator nagradne igre. U slučaju opravdanih pritužbi, Organizator se obavezuje da će ih otkloniti u najkraćem mogućem roku i obavijestiti učesnika.

Svi eventualni sporovi između Organizatora i učesnika odnosno dobitnika rješavaće se sporazumno.

U slučaju da spor nije moguće riješiti sporazumno, isti rješava Osnovni sud u Banja Luci.

Sarajevo,13.03.2024.godine
Broj protokola:294-03/24

Aziraj Nermina
Direktorica